www.mobarn.noVåre barnehager

Koronasituasjonen:

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager stenges midlertidig. Fra og med 12.mars klokken 18, vil alle barnehager i Norge blir stengt. I første omgang vil barnehagene holde stengt til 26.mars. Det kan bli forlenget. Det arbeides nå med å kartlegge behovet for barnehageplass for foreldre som har jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner. Disse barna skal kunne få omsorgstilbud i sin barnehage fra mandag 16.mars. Det behovet må meldes fra arbeidsgiver og til Molde kommune.

Stenging av barnehagene

Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Mobarns barnehager.