www.mobarn.noVåre barnehager

Nasjonal kampanje mot hodelus i barnehagen vår

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vi håper alle barn i vår barnehage støtter opp om aksjonen slik at vi holder lusen borte.

TIL TOPPS MED KUNNSKAP OG KOMPETANSE I MOLDEBARNEHAGENE!

"Til topps med kunnskap og kompetanse - implementering av ny rammeplan" er et felles prosjekt for alle barnehagene i Molde kommune. Dette prosjektet startet våren 2017 da vi forberedte oss til at den nye rammeplanen for barnehagene skulle komme 1.august samme år. Prosjektet varte til sommeren 2020.