www.mobarn.noVåre barnehager

Kommunikasjon og språklig kompetanse

Språk er noe av det viktigste barna skal lære seg de første leveårene. Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Språket er også betydningsfullt med tanke på å gjøre seg forstått i lek, og for å kunne inngå i relasjoner og dialog med andre. Hos oss skal alle barn få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.