www.mobarn.noVåre barnehager

TIL TOPPS MED KUNNSKAP OG KOMPETANSE I MOLDEBARNEHAGENE!

"Til topps med kunnskap og kompetanse - implementering av ny rammeplan" er et felles prosjekt for alle barnehagene i Molde kommune. Dette prosjektet startet våren 2017 da vi forberedte oss til at den nye rammeplanen for barnehagene skulle komme 1.august samme år. Prosjektet varte til sommeren 2020.

 

Barnehagene har selv valgt ut områder fra rammeplanen som de har valgt å fokusere på. Hos oss i Mobarn Øverland startet vi med en ståstedsanalyse for å kartlegge de forskjellige temaene i rammeplanen, og for å finne ut hva vi ønsket å fokusere på. Vi delte oss deretter inn i grupper og skrev ned det vi syns var de viktigste momentene fra de forskjellige kaptilene i rammeplanen. Under ser dere en film med noe av det vi kom frem til.    

 

 

 

I forbindelse med kapitelet overganger i rammeplanen har vi utarbeidet blant annet plan for overgang barnehage - skole, plan for oppstart i barnehagen samt en progresjonsplan. Disse planene finner dere på hjemmesiden http://www.overland.mobarn.no/

 

Etter ståstedsanalysen valgte vi på Øverland å fokusere på språk og inkludering.  

 

I forbindelse med fokus på språk så har vi jobbet endel med sang. Vi har hatt inspirasjonskvelder med Kulturskolen i Molde, vi har blitt Syngende barnehage (det kan dere lese mer om her http://www.syngendebarnehage.no/) Gjennom syngende barnehage har vi tilgang til en side som heter Skattkammer der vi har tilgang til blant annet sanger og videoer som vi kan bruke i barnehagen. For å støtte oppunder arbeidet med språk har vi også benyttet oss av en del digitale verktøy slik som blant annet prosjektor, ipad, book-creator. Vi har i tillegg gått til anskaffelse av en Prowise touchskjerm til bruk for både barn og voksne i barnehagen, https://www.prowise.com/nb/touchscreens/ 

  

Barnehagen skal ha et kluderende miljø for både barn, foreldre og personal. Å ha et inkluderende miljø innebærer å legge til rette for at alle har tilgang til gruppens fellesskap. Alle skal få mulighet til å bidra, og til å si sin mening. Alle skal få delta i det sosiale fellesskapet, samt få et sosialt og faglig læringsutbytte. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante og sensitive ovenfor sine omgivelser. Vi skal være tilstede der barna er for å få med oss det som skjer i samspillet. Vi skal støtte oppunder vennskap, og være til hjelp i det som kan være vanskelige situasjoner for barna. For å sikre oss at dette blir ivaretatt har vi utarbeidet en handlingsplan mot mobbing som ligger ute på vår hjemmeside. 

 

 

I prosjektperioden har personalet deltatt i forskjellige refleksjonsgrupper som for eksempel temacafè og pedagogisk forum på tvers av de ulike barnehagene.  I tillegg har vi deltatt på ulike foredrag, blant annet med Pål Roland og Nina Nakling. Pål Roland holdt foredrag om implementering og hvordan vi skulle omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Nina Nakling inspirerte oss med foredraget "Vi har en plan", og lærte oss mottoet: "Tenk hvis det går". 

 

Tusent takk til prosjektgruppa og til alle inspirerende kollegaer rundt om i Moldebarnehagene! :)