www.mobarn.noVåre barnehager

Vennskap

Vår pedagogiske praksis bygger på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, sosial kompetanse, læring og danning er sentrale deler. Alle disse områdene er avhengig av hverandre og danner grunnlaget for barnas trivsel og utvikling.

Vennskaprelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel, utvikling og opplevelsen av å ha det bra i barnehagen. Opplevelser i små grupper og på tvers av avdelinger er en introduksjon til nye felleskap og nye venner. Men vennskap er ikke alltid bare harmoni og idyll, det kan også inneholde konflikter og opplevelse av svik og mangel på lojalitet. Når barn får slike erfaringer, er det viktig at vi er der for barna og gir de de "verktøy" som hjelper de med å håndtere dette på best mulig måte. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante, og kan legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes. Å forebygge mobbing og ekskludering handler om å være der barna er, og å følge med på hva som skjer i samspillet mellom barna.