www.mobarn.noVåre barnehager

Planer

Her finner dere barnehagens årsplan, barnehagerute, plan for overgang barnehage-skole samt plan for oppstart og tilvenning.

Årsplan for Øverland barnehage:

Årsplan Mobarn Øverland 2018 - 2019.

 

Plan for oppstart og tilvenning: 

Plan for oppstart og tilvenning i barnehagen

Plan for overgang barnehage-skole:

Plan for overgang barnehage-skole

  

Handlingsplan mot mobbing: 

Handlingsplan mot mobbing for Øverland barnehage- 1

 

 

Progresjonsplan:

Progresjonsplan for Øverland barnehage

 

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep: 

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep mot barn