www.mobarn.noVåre barnehager

Fokus på kosthold i barnehagen

85% av barn i Norge under 6 år tilbringer mesteparten av tiden de er våkne, i barnehagen. Matvaner etableres tidlig, og innholdet som serveres i barnehagen er av stor betydning. Gode vaner har man med seg hele livet, og slik ser Øverland barnehage viktigheten av nettopp sunt kosthold i barnehagen.

Selv om hjem og familie har et hovedansvar for barnas kosthold, har barnehagen et
profesjonelt ansvar for å legge til rette for at barn i barnehage får gode kostvaner og at et eventuelt mattilbud er helsefremmende. Barnehagen skal også bidra til at barna utvikler en grunnleggende forståelse for hvordan de kan ta vare på egen helse. Dette er nedfelt i barnehageloven, i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og i forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

I årsplanen for Øverland barnehage står det skrevet at personalet skal jobbe for å gi barna kunnskap om kropp, bevegelse, mat og helse - som et av Rammeplanens (2017) fagområder. Barna skal erverve forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold, og barnehagen ønsker slik å tilby en variert kost. Som sertifisert Miljøfyrtårn-barnehage har vi allerede fokus på innkjøp av økologisk mat og drikke, og har nylig meldt oss inn i "5-om dagen" kampanjen til Opplysningskontoret for frukt og grønt (frukt.no). I Norge er det 3200 barnehager som er medlem her, og Øverland barnehage har nå blitt en av de.

Alle avdelingene i vår barnehage skal tilby påleggsgrønnsaker til hvert måltid. Det blir kjøpt inn smoothie-maskiner og utarbeidet et oppskriftshefte for barnehagen som sikrer at vi er innenfor helsedirektoratets veiledningslinjer for sunn mat i barnehagen.