www.mobarn.noVåre barnehager

Lek og vennskap

I vår barnehage skal leken ha en framtredende plass i barnas hverdag. Mye tid er satt av til lek både inne og ute, og det er stor frihet når det gjelder å kunne velge aktiviteter. Gjennom leken fremmes barnas språk, vennskap oppstår, opplevelser bearbeides og ferdigheter utprøves.

Leken er den viktigste arenaen i utviklingen av sosial kompetanse, og sosial kompetanse er igjen en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Vi verdsetter derfor leken høyt. Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel og opplevelse av å ha det bra i barnehagen. Vi som jobber i Mobarn Øverland barnehage skal til enhver tid være tilstedeværende voksne som kontinuerlig jobber for at ingen barn faller utenfor. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante og legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes.